Back to top

Saving
energy
by using
new energy

ENVIEM ENERGY
IT'S ALL CLEAR

Met Hezelaer heeft ENVIEM de kennis, innovatiekracht en tools in huis om energie anders aan te pakken. Met vestigingen in Breda, Eindhoven en Harderwijk levert Hezelaer elektriciteit en gas voor de Nederlandse markt. Naast het vertrekken van betaalbare energie, richt Hezelaer zich grotendeels op het aanbieden van diensten aan de zakelijke markt. Met het oog op optimalisatie van energiebudget, worden zakelijke klanten in het MKB, de overheid, zorgsector, vastgoed en VVE-complexen ontzorgt op het gebied van energie. Ook besparing binnen het gehele energiedomein geldt als absolute prioriteit. 

Duurzame energielandschapbouwer

Met eigen windparken, zonneparken en warmtenetten investeren we met Hezelaer in onze eigen duurzame assets. Zo produceren we onze eigen, duurzame energie. Ons streven is het lokaal opwekken van duurzame energie, om dit vervolgens ook lokaal te distribueren naar zowel gemeenten, bedrijven, industrieterreinen als particulieren. Inmiddels bedienen we vele tienduizenden klanten en worden nieuwe concepten uitgerold op het gebied van mobiliteit en slim energieverbruik. 

 

Persbericht

Harderwijk/Breda, december 2022

______________________________________________________________________________________

ENVIEM heeft een meerderheidsbelang genomen in Holding Hezelaer B.V.

De Hezelaer Groep bestaat uit een aantal bedrijfsonderdelen die in Nederland verschillende activiteiten uit- oefenen op het gebied van duurzame energie-opwekking, alsmede handel in en levering van elektriciteit, gas en warmte. Tevens verzorgt de Hezelaer Groep diverse overige energie gerelateerde diensten.

Door het nieuwe partnership zullen ENVIEM en Hezelaer hun posities in de Nederlandse energiemarkt ver- der versterken en daardoor in staat zijn een breder duurzaam dienstenpakket aan te bieden aan hun klan- ten. Hezelaer zal als “brand in motion” binnen de ENVIEM groep gaan zorgen voor de nodige nieuwe creatie van energie ten behoeve van de verdere groei en duurzame ontwikkeling van ENVIEM.

De overname is per 1-12-2022 geëffectueerd na finale goedkeuring door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

BE THE ENERGY!

______________________________________________________________________________________

ENVIEM is een Nederlands TOP 25 familiebedrijf met een gezonde ambitie op duurzaam energiegebied, dat verder actief is op een aantal verschillende markten in de Noordwest Europese- olie- en energiesector. ENVIEM is naast bovengenoemde activiteiten onder meer bekend van de TinQ en GULF tankstations in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk alsmede van de smeermiddelen fabriek Transnational Blenders in Dordrecht en haar label North Sea Lubricants met een verkoopnetwerk in meer dan 50 landen, wereldwijd.

Hezelaer Groep is een Nederlands energiebedrijf dat enerzijds elektriciteit en gas levert onder vergunning van de ACM aan met name de zakelijke markt en anderzijds zich gespecialiseerd heeft in de ontwikkeling van duurzame decentrale energiesystemen, waarbij een koppeling wordt gemaakt tussen duurzame pro- ductie en levering aan de eindklant op de meest efficiënte wijze. De Hezelaer Groep voert haar activiteiten op dit moment uit vanuit haar kantoren in Breda, Eindhoven en Nijmegen.

______________________________________________________________________________________

SHARE YOUR IDEAS!

Heeft u nieuwe en innovatieve ideeën? BE THE ENERGY en deel ze met ons! ENVIEM is steeds op zoek naar ondernemers met creatieve oplossingen en nieuwe businessmodellen. Want ENVIEM investeert graag in uw toekomst!