Back to top

Each year
we collect
more than
100.000.000
ltr. of industrial
waste!

ENVIRONMENTAL BUSINESS!
A CLEANER WORLD!

Bij ENVIEM is duurzaamheid een topprioriteit. Met MAIN hebben we een bedrijf dat zich focust op de inzameling, scheiding en (waar mogelijk) hergebruik van afval dat verzameld is uit alle sectoren. Het correct inzamelen en verwerken maakt het mogelijk om afvalstromen opnieuw te gebruiken.

MAIN B.V., Netherlands Maritime Waste Collection, is een 24/7 servicegericht bedrijf dat afval inzamelt en verwerkt. De naam MAIN is ontstaan vanuit de maritieme sector.

ISO 9001, ISO 14001 and VCA certificated

MAIN is ISO 9001, ISO 14001 en VCA gecertificeerd en streeft bij de uitvoering van haar activiteiten continu naar een zorgvuldige naleving van de Wet Milieubeheer, het landelijke Afvalbeheerplan en de bepalingen die uitdrukkelijk staan vermeld in de vergunningen die aan MAIN worden toegekend.

INTERESTED IN OUR ENVIRONMENTAL BUSINESS?

Door het verzenden van dit contactformulier gaat u akkoord met de Privacy Policy en staat u toe dat deze gegevens per e-mail verstuurd worden naar ENVIEM BV.

SHARE YOUR IDEAS!

Heeft u nieuwe en innovatieve ideeën? BE THE ENERGY en deel ze met ons! ENVIEM is steeds op zoek naar ondernemers met creatieve oplossingen en nieuwe businessmodellen. Want ENVIEM investeert graag in uw toekomst!