Back to top

Each year
we collect
more than
100.000.000
ltr. of industrial
waste!

ENVIRONMENTAL BUSINESS!
A CLEANER WORLD!

Duurzaam ondernemen is key!

MAIN B.V. is een dienstverlenend milieu bedrijf die zich heeft gespecialiseerd in de inzameling en opslag van afgewerkte olie. In de afgelopen jaren zijn er diverse samenwerkingsverbanden met (sub)contractors afgesloten, waarbij de contractanten zelf de inzameling uitvoeren van alle oliehoudende afvalstoffen afkomstig van automotive en industrie.

Onze innovatieve wijze van inzamelen en verwerken maakt het mogelijk om een sterke bijdrage te leveren aan de circulaire economie.

ISO 9001, ISO 14001 and VCA certificated

MAIN is ISO 9001, ISO 14001 en VCA gecertificeerd en streeft bij de uitvoering van haar activiteiten continu naar een zorgvuldige naleving van de Wet Milieubeheer, het landelijke Afvalbeheerplan en de bepalingen die uitdrukkelijk staan vermeld in de vergunningen die aan MAIN worden toegekend.

 

INTERESTED IN OUR ENVIRONMENTAL BUSINESS?

Door het verzenden van dit contactformulier gaat u akkoord met de Privacy Policy en staat u toe dat deze gegevens per e-mail verstuurd worden naar ENVIEM BV.

SHARE YOUR IDEAS!

Heeft u nieuwe en innovatieve ideeën? BE THE ENERGY en deel ze met ons! ENVIEM is steeds op zoek naar ondernemers met creatieve oplossingen en nieuwe businessmodellen. Want ENVIEM investeert graag in uw toekomst!